Docentenmiddag

Docentendag (in Dutch)

Onderwijs meets Onderzoek

De docentendag binnen NMC, op woensdag 15 april, krijgt dit jaar een iets andere vorm. Naast de traditionele uitreiking van de Pythagorasprijs wordt de Docentendag dit jaar ingevuld door de conferentiemiddag “Onderwijs meets Onderzoek”, voor de  vierde keer georganiseerd door Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht), de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en de Stichting Leerplanontwikkeling in samenwerking met het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Het doel hiervan is dat wiskundeleraren, wiskundigen en onderzoekers van wiskundeonderwijs met elkaar in gesprek gaan rond de vraag wat onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen.

Deelnemers aan de Docentenmiddag zijn ook van harte uitgenodigd voor de parallelle sessie “History of Mathematics” en de lunch. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Programma

NMC 2020 Onderwijs meets Onderzoek
11:00 – 12:30History of Mathematics (optional)
12:30 – 13:30Lunch (optional)
13:30 – 14:30Uitreiking Pythagorasprijs
14:30 – 15:30Plenaire lezing: René Kneyber over Formatief handelen
15:30 – 16:30Postersessie met drankje
Parallel Sessions
Parallelle Werkgroep 1Parallelle Werkgroep 2Parallelle Werkgroep 3
16:30 – 17:30 Jan Karel Lenstra over Jurgen van Remoortere over
Wiskunde in vervolgopleidingenFormatief evalueren
17:30Uitgebreide borrel met hapjes

Impressie Onderwijs Meets Onderzoek 2018